CORONAVIRUS

I forbindelse med et påbud fra myndighederne måtte jeg og alle andre frisører den 17. marts 2020 lukke forretningen som et værn mod yderligere smittespredning. Ind til videre er dette påbud gældende til den 11 Maj 2020.

Bemærk at der er tale om et påbud, der ved overtrædelse straffes med en bøde.

Jeg er fuldt ud klar over, hvilke problemer dette giver mine kunder. Herunder især de kunder, der er afhængige af jævnlige omsætninger/udskiftning af hårdele. I den forbindelse er min telefon åben i den sædvanlige forretningsåbningstid, hvor jeg vil forsøge at give råd og vejledning.

Med venlig hilsen

Ea Rosenmejer